Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat WINB nr 5

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów [...]

Komunikat WINB nr 4

  Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów [...]

Komunikat WINB nr 3

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczący obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych w obiektach budowlanych               W związku ze [...]

Komunikat WINB nr 2

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z powodzią.     W przypadku wątpliwości co do możliwości dalszego [...]

Wytyczne postępowania w sprawie obiektów budowlanych, które uległy zalaniu w wyniku powodzi

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje,że ma stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zostały zamieszczone wytyczne , które mają Państwu ułatwić postępowanie w przypadku budynków zalanych w wyniku powodzi. [...]

metryczka