Działalność lobbingowa

Łódź, dnia 15.02.2022 r. 


Łódzki Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 

  
  
  
Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 
  
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017r. poz. 248) informuję, że w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nie była podejmowana działalność lobbingowa w żadnej formie, zarówno przez podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową, jak i podmioty niewpisane do rejestru. 
  
  
  
  
                                                               Łódzki Wojewódzki Inspektor 
                                                                    Nadzoru Budowlanego
                                                                      Dorota Dąbrowska

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (17 lutego 2022)
Opublikował: Małgorzata Rusinkiewicz (17 lutego 2022, 11:22:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 978