2022

2022

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Szanowni Państwo, brak  szczelności  i  sprawności  urządzeń  spalających  paliwa, instalacji  kominowych  i  gazowych  oraz  brak  drożności  i właściwego ciągu [...]

Działalność lobbingowa

Łódź, dnia 15.02.2022 r.  Łódzki Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego  90-113 Łódź, ul. Traugutta 25           Roczna informacja o działaniach podejmowanych [...]

metryczka