2021

2021

Usługi prawne, administracyjne i techniczne w zakresie prawa zamówień publicznych-ZAKOŃCZONE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje osoby świadczącej usługi prawne, administracyjne i techniczne w zakresie prawa zamówień publicznych. [...]

Dostawę mebli-regałów archiwalnych-ZAKOŃCZONE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje oferenta na dostawę mebli-regałów archiwalnych [...]

Odzież ochronna - UNIEWAŻNIONE POSTĘPOWANIE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje oferenta, który dostarczy odzież ochronną. [...]

Usługi koordynatora projektu POIiŚ - ZAKOŃCZONE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje osoby świadczącej usługi koordynatora projektu POIiŚ [...]

Dostawa odzieży ochronnej - UNIEWAŻNIONE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje oferenta, który dostarczy odzież ochronną. [...]

Dostawa samochodu służbowego - unieważnione postępowanie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje oferenta, który dostarczy nieużywany, fabrycznie nowy samochód osobowy o charakterze terenowo- osobowym lub SUV. [...]

Obsługa informatyczna WINB w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje oferenta, który będzie sprawował nadzór nad infrastrukturą informatyczną inspektoratu. - ZAKOŃCZONE [...]

Sprzedaż samochodu służbowego

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiadamia o wszczęciu przetargu publicznego związanego ze sprzedażą samochodu służbowego - ZAKOŃCZONO [...]

Usługi prawne, administracyjne i techniczne w zakresie prawa zamówień publicznych - ZAKOŃCZONE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje osoby świadczącej usługi prawne, administracyjne i techniczne w zakresie prawa zamówień publicznych. [...]

Usługi informatyczne - ZAKOŃCZONE

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje firmy z branży informatycznej świadczącej usługi w zakresie IT, która będzie dbała o bezpieczeństwo danych i sprawne działanie infrastruktury. [...]

metryczka