Współfinansowane ze środków UE

Zdjęcie

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023.
Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wartość projektu: 32 969 218,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 28 023 835,30 PLN
 

Zdjęcie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi zawarł Porozumienie nr 5/2021
w sprawie upoważnienia do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dotyczących Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/21 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
To kolejny projekt realizowany przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023.
Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Realizacja projektu prowadzona będzie 1/01/2021-31/12/2023
Wartość projektu: 32 969 218,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 28 023 835,30 PLN


Zdjęcie

Stosowanie do zapisów Porozumienie nr 5/2021 w sprawie upoważnienia do ponoszenia wydatków kwalifikowanych dotyczących Planu Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023 o numerze POIS.10.01.00-00-0700/21 w ramach Działania 10.1 oś priorytetowa X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail : naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
Szczegóły na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

metryczka


Wytworzył: Jarosław Karolewski (30 lipca 2019)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (30 lipca 2019, 12:51:58)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Rusinkiewicz (8 listopada 2021, 14:00:39)
Zmieniono: Dodano informację o Porozumieniu 5/2021 oraz zgłaszaniu nieprawidłowości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2317