2019

2019

Inspektor danych osobowych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, działając, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty w formie pisemnej na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Zamawiającego. [...]

Usługi informatyczne

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje firmy z branży informatycznej świadczącej usługi w zakresie IT, która będzie dbała o bezpieczeństwo danych i sprawne działanie infrastruktury. Do najważniejszych działań [...]

metryczka