Sprawozdania finansowe - 2018 r.

Bilans WINB w Łodzi sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Bilans (224kB) pdf

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r.
Informacja dodatkowa (261kB) pdf

Rachunek zysków i strat WINB w Łodzi sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Rachunek zysków i strat (218kB) pdf

Zestawienie zmian w budżecie WINB w Łodzi sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
Zestawienien zmian w funduszu (211kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (7 maja 2019)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (7 maja 2019, 13:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2076