Komunikat 3/2019 Ostrzeżenie burzowe

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zamieszcza informację przygotowaną przez  Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Treść poniżej.

Szanowni Państwo !

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżeń meteorologicznych drugiego stopnia prognozujących wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, opoczyńskim, pajęczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, rawskim, Skierniewice, skierniewickim i tomaszowskim od godz. 14:00 dnia 21.06.2019 do godz. 02:00 dnia 22.06.2019 burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, porywami wiatru do 90 kin/h oraz gradem, zalecam, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej, podjęcie następujących działań:
1) dystrybuowanie ostrzeżenia meteorologicznego do jak najszerszej liczby osób/odbiorców/instytucji na administrowanych przez Państwa obszarze,
2) uruchomienie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania - komunikaty na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, kontakt z lokalnymi mediami i in.; poniżej zamieszczam wzorce zachowań właściwe z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa:
- śledzić prognozy pogody i komunikaty mediów,
- w sytuacji przemieszczania się samochodem w miarę możliwości zatrzymać się i przeczekać, omijając
miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone,
- unikać parkowania pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych,
trakcji elektrycznych itp.,
- unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a także pod pojedynczymi wysokimi drzewami czy w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji,
zejść ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu,
na otwartych zbiornikach wodnych wyjść na brzeg z wody, łódki lub kajaka,
- w mieszkaniu i domu zamknąć wszystkie okna,
- wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne, a także nie rozmawiać przez telefon stacjonarny,
- z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunąć lub zabezpieczyć przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.),
- zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymane są na dworze, zamknąć je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach,
- przygotować się na przerwy w dostawie prądu - mieć w domu latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego.
3) rozważenie zwołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia potencjalnych zagrożeń związanych z burzami z gradem i rekomendowania podjęcia działań przewidzianych w powiatowych planach zarządzania kryzysowego;
4) wzmocnienie obsady stanowiska dyżurnego w PCZK/MCZK;
5) zapewnienie stałej łączności PCZK/MCZK ze stanowiskami kierowania Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz WCZK (sprawdzenie łączności);
6) sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych - dostępność osób wydających sprzęt;
7) wydanie wytycznych dla wójtów/burmistrzów/prezydentów miast (powiaty ziemskie);
8) prowadzenie raportowania doraźnego w Centralnej Aplikacji Raportującej.

Jednocześnie informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie naszego województwa i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań.

Z up. Wojewody Łódzkiego
Dorota Gajewska
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


metryczka


Wytworzył: Dyrektor WBiZK ŁUW (21 czerwca 2019)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (21 czerwca 2019, 13:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548