2019

2019

Komunikat 8/2019

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. wydanym na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów [...]

Komunikat 7/2019

Prezes Rady Ministrów na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 10  czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.796) podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia [...]

Komunikat 6/2019

Uwaga!!! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia nr 117 prognozujące wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w dniu 30.09.2019 r. w godzinach 11:00 - 22:00 silnego wiatru o średniej [...]

Komunikat 5/2019

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców użytkowanych obiektów budowlanych W związku z utrzymującym zagrożeniem pożarowym przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów [...]

Komunikat 4/2019

W związku występowaniem wysokich temperatur Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowanego w Łodzi od dnia 26-06-2019 r, do odwołania będzie pracował w następujący sposób:w pełnym składzie osobowym w wymiarze 6 godzin pracy, w pon, środę i [...]

Komunikat 3/2019 Ostrzeżenie burzowe

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zamieszcza informację przygotowaną przez  Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Treść poniżej. Szanowni Państwo ! W związku [...]

Zmiana godzin pracy

Zgodnie z Zarządzeniem 1/05/2019 z dnia 20.05.2019 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z dniem 3.06.2019 r. następuje zmiana godzin pracy inspektoratu.Pn, Śr, Cz, od godz. 8:00 do 16:00 , Wt od godz. 9:00 do 17:00, Pt [...]

organizacja pracy w WINB

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia2019 r.informuję o zmianie organizacji pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi w następujący sposób:w 2019 [...]

Komunikat 2/2019

UWAGA! W związku z zaistniałymi problemami dotyczącymi korespondencji przychodzącej oraz brakiem możliwości wysyłania korespondencji wychodzącej drogą ePUAP, będzie ona przesyłana w sposób tradycyjny za pośrednictwem poczty polskiej [...]

Działalność lobbingowa

Łódź, dnia  4.02.2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 tel. 637-47-33, fax 639-98-79       Roczna informacja o działaniach [...]

metryczka