Działalność lobbingowa


Łódź, dnia  31.01.2018r. 


Łódzki Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 
tel. 637-47-33, fax 639-98-79 
  
  
  
Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
  

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017r. poz. 248) Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w okresie od dnia 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie była podejmowana działalność lobbingowa w żadnej formie, zarówno przez podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową, jak i podmioty niewpisane do rejestru. 
  
  
  
  
                                          Łódzki Wojewódzki Inspektor 
                                           Nadzoru Budowlanego 
  
                                       Ilona Podwysocka

metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (1 lutego 2018)
Opublikował: Wojciech Turski (1 lutego 2018, 13:02:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4206