Organizacja pracy WINB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2017 r.
informuję o zmianie organizacji pracy
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi
w następujący sposób:

w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej dni:
2 maja (wtorek),
16 czerwca (piątek)

oraz 14 sierpnia (poniedziałek)

będą dniami wolnymi od pracy.

W zamian urząd będzie otwarty w soboty:
13 maja (sobota),
24 czerwca (sobota)
oraz 9 września (sobota).

Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa,
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej, nadzoru budowlanego, inspekcji i urzędów statystycznych). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.


treść zarządzenia: {Z9}


metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (5 kwietnia 2017, 13:32:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986