2017

2017

Organizacja pracy WINB

Szanowni Państwo, Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r.informuję o zmianie organizacji pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi w następujący sposób:w 2017 [...]

Działalność lobbingowa

Łódź, dnia  18.01.2017r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 tel. 637-47-33, fax 639-98-79       Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez [...]

metryczka