2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 13/2017

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Wydziale Inspekcji i KontroliMiejsce wykonywania pracy:

Łódź i woj. łódzkie

Adres urzędu:

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk: 1


WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem komputera, kopiarki i urządzeń biurowych,

-praca na placu budowy oraz w trudnych warunkach terenowych, w tym praca na wysokości.


ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli robót i obiektów budowlanych oraz inspekcji terenowych i oględzin na terenie woj. łódzkiego,

 • sporządzenie protokołów, ocen oraz wystąpień pokontrolnych,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowanie projektów decyzji       i postanowień,

 • wykonywanie analiz, statystyk i sprawozdań,

 • prowadzenie samochodu służbowego

 • udział w naradach i szkoleniach


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne,

 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w budownictwie,

 • prawo jazdy,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • Korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość Kodeksu Postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego

 • uprawnienia budowlane w szczególności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjno-kolejowej

 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, orientacja na osiąganie celów

 • zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowanie informacji

 • umiejętność pracy w biurowych systemach informatycznych


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu     w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 listopada 2017r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 1419


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.


metryczka


Wytworzył: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (31 października 2017)
Opublikował: Wojciech Turski (31 października 2017, 15:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635