2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 12/2017

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent

do spraw: archiwizacji

W Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru BudowlanegoMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Wymiar etatu: 0,5


Liczba stanowisk: 1WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie inspektoratu.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji akt,

 • inicjowanie brakowania akt,

 • przechowywanie zasobów archiwalnych,

 • weryfikowanie, klasyfikacja oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,

 • likwidacja dokumentów, które nie podlegają archiwizacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie związane z archiwizacją dokumentów lub kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia,

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata związane z archiwizacją,

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • Korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 października 2017

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 1419

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.


metryczka


Wytworzył: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (10 października 2017)
Opublikował: Wojciech Turski (10 października 2017, 08:36:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574