2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 11/2017

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent

w Wydziale Orzeczniczo -PrawnymMiejsce wykonywania pracy:

Łódź i teren. woj. łódzkiego

Adres urzędu:

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Wymiar etatu: 1


Liczba stanowisk: 2


WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie inspektoratu sporadycznie uczestnictwo w oględzinach na terenie województwa łódzkiego. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kopiarki i innych urządzeń biurowych. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień,
 • gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania,
 • analiza dokumentacji
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi,
 • udział w oględzinach.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze, administracyjne bądź techniczne-budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy
 • znajomość przepisów ustaw w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 sierpnia 2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 1419

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (29 lipca 2017)
Opublikował: Wojciech Turski (31 lipca 2017, 11:28:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613