2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 6/2017

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

      referent

w Wydziale Orzeczniczo -Prawnym


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1
 
Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie województwa łódzkiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień,
 • gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania,
 • analiza dokumentacji,
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi,
 • udział w oględzinach.
Warunki pracy:

Praca w siedzibie inspektoratu sporadycznie uczestnictwo w oględzinach na terenie województwa łódzkiego. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kopiarki i innych urządzeń biurowych. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:


 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne bądź techniczne
 • Doświadczenie zawodowe: 3 miesiące
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy
 • znajomość przepisów ustaw w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dokumenty i oświadczenie niezbędne:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 13 czerwca 2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 1419

Inne informacje:
      
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (30 maja 2017)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (31 maja 2017, 08:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726