2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 4/2017

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu łódzkiego - wschodniego


Wymagania:

Kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 1340), tj. posiadać:
  • wykształcenie wyższe
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
       a ponadto:
  • obywatelstwo polskie,
  • 5 lat doświadczenia zawodowego,
  • umiejętność kierowania zespołem,
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • umiejętność obsługi komputera,
Wymagania pożądane:
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej. w tym w szczególności w organach nadzoru budowlanego bądź administracji architektoniczno-budowlanej,
  • 2 lata na stanowiskach kierowniczych.
Dokumenty (cv, list motywacyjny, kserokopię dowodu osobistego, kopię uprawnień budowlanych, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kopie świadectw pracy, oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych i niekaralności) należy składać w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25.


Termin składania dokumentów do dnia 30.03.2017 r.  (liczy się data wpływu do Inspektoratu). Szczegółowe informacje pod numerem tel (42) 637 47 33 lub winb@lodz.uw.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (20 marca 2017)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (20 marca 2017, 14:12:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741