2016

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018r. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2016

Ogłoszenie 12/2016

Na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu Starosta Wieluński powołał [...]

Ogłoszenie 11/2016

Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła. że 4 oferty spełniały wymagania formalne. Dwóch kandydatów nie zgłosiło się na rozmowę kwalifikacyjną, a trzeci kandydat zrezygnował po odbyciu rozmowy o [...]

Ogłoszenie 8/2016

Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że żadna z ofert nie spełnia wymagań formalnych. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o anulowaniu naboru. [...]

Ogłoszenie 9/2016

Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że 13 ofert spełniało wymagania formalne. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zatrudnieniu na stanowisku referenta w Wydziale Orzeczniczo Prawnym. [...]

Ogłoszenie 7/2016

Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że 4 oferty spełniały wymagania formalne. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zatrudnieniu na stanowisku referenta w celu zastępstwa nieobecnego [...]

Ogłoszenie 6/2016

Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że 1 oferta spełniała wymagania formalne. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zatrudnieniu na stanowisku inspektora w Wydziale Inspekcji i Kont [...]

Ogłoszenie 5/2016

Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że 18 ofert spełniało wymagania formalne. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zatrudnieniu na stanowisku referenta w Wydziale Orzeczniczo Prawny. [...]

ogłoszenie 4/2016

Na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie Starosta Bełchatowski powołał. [...]

Ogłoszenie 1/2016

Na stanowisko referenta w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym został zatrudniony. [...]

Ogłoszenie 3/2016

Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdziła, że 8 ofert spełniało wymagania formalne. Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o anulowaniu naboru ze względu na brak odpowiedniego kandydata spełniającego [...]

Ogłoszenie 2/2016

Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o anulowaniu naboru ze względu na wcześniejszy, niż było to przewidziane, powrót pracownika do pracy po urlopie rodzicielskim. [...]

metryczka