Organizacja pracy WINB

Szanowni Państwo,

Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja),
przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała,
będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej.
W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.
Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji centralnej (ministerstw i urzędów centralnych) oraz terenowej (m.in. urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej, nadzoru budowlanego, inspekcji i urzędów statystycznych). Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulowany jest odrębnymi przepisami.


Jednocześnie informuję, że treść Zarządzenia jest dostępna pod adresem:

https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/27-maja-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

Zarządzenie

metryczka


Wytworzył: Jan Wroński (12 maja 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (13 maja 2016, 08:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756