Działalność lobbingowa


Łódź, dnia 15.02.2016r.
  

Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 
         

            Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie była podejmowana działalność lobbingowa w żadnej formie, zarówno przez podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową, jak i podmioty niepisane do rejestru.

                               
                              p.o. Łódzkiego Wojewódzkiego
                               Inspektora Nadzoru Budowlanego 
                               
                                 Jan Wroński

metryczka


Wytworzył: Agata Olborska (15 lutego 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (22 lutego 2016, 08:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046