2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 12/2016


Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.
 
Wymagania:
  
Kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego musi spełniać wymagana określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.02.2010r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010r. nr 27, poz 134 ), w tym posiadać: 

  • wykształcenie wyższe budowlane wraz z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń,
  • 5 letnie doświadczenie zawodowe w organach nadzoru budowlanego,
  • 2 lata doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
oraz
 
  • umiejętność kierowania zespołem,
  • znajomość prawa budowlanego i KPA,
  • umiejętność obsługi komputera.
                       
Dokumenty (cv, list motywacyjny, kserokopię dowodu osobistego; kopię uprawnień budowlanych; kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności) należy składać w zamkniętej kopercie na adres
 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź ul Traugutta 25

do dnia 21.10.2016 r. (liczy się data wpływu do Inspektoratu)
 
Szczegółowe informacje pod numerem tel (42)637 47 33 lub winb@lodz.uw.gov.pl.
 
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm)

metryczka


Wytworzył: Jan Wroński (12 października 2016)
Opublikował: Wojciech Turski (12 października 2016, 14:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203