2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 10/2016

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

      referent

w Wydziale Kontroli Wyrobów Budowlanych


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka służby cywilnej.

Wymiar etatu: 1
 
Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • gromadzenie akt
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień,
 • udział w kontrolach wyrobów budowlanych,
 • sporządzanie protokołów i pobieranie próbek
Warunki pracy:

Praca w siedzibie inspektoratu oraz na terenie województwa łódzkiego.
Udział w kontrolach wyrobów budowlanych w siedzibach producentów i sprzedawców.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:


 • Wykształcenie: wyższe techniczne, administracyjne, prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe: 3 miesiące
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o wyrobach budowlanych,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe,
 • prawo jazdy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analitycznego myślenia i selekcjonowania danych,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • odporność na stras,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
Dokumenty i oświadczenie niezbędne:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 30 września 2016 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, pok. 1419

Inne informacje:
      
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Jan Wroński (20 września 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (20 września 2016, 10:19:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609