2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 9/2016

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

      referent

w Wydziale Orzeczniczo - Prawnym


Wymiar etatu: 1
 
Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień,
 • gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania
 • analiza dokumentacji,
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi
 • udział w oględzinach,
Warunki pracy:

Praca w siedzibie urzędu, sporadyczne uczestnictwo w wizjach lokalnych na terenie województwa łódzkiego. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kopiarki i innych urządzeń biurowych. Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:


 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne,
 • Staż pracy: 5 miesięcy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy,
Dokumenty i oświadczenie niezbędne:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 19 września 2016 r.
Decyduje data: wpływu do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 pok. 1419

Inne informacje:
      
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Jan Wroński (2 września 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (2 września 2016, 13:37:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718