2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 7/2016

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

      referent

w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym


Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk 2

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowanie decyzji i postanowień administracyjnych
 • analiza dokumentacji
 • gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania
 • udział w oględzinach
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi
Warunki pracy:

Praca w siedzibie urzędu, sporadycznie uczestnictwo w wizjach lokalnych na terenie województwa łódzkiego.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kopiarki i innych urządzeń biurowych. Winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:


Wykształcenie:
wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne

Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenie niezbędne:
 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Termin składania dokumentów:

   3 sierpnia 2016 r.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
      
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Inne informacje:
      
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

metryczka


Wytworzył: Jan Wroński (26 lipca 2016)
Opublikował: Wojciech Turski (26 lipca 2016, 10:44:56)

Ostatnia zmiana: Wojciech Turski (1 sierpnia 2016, 12:17:25)
Zmieniono: Zmiana terminu składania dokumentów z uwagi na zmianę ogłoszenia w serwisie BIP KPRM Praca w służbie cywilnej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1006