2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 4/2016

Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie


Wymagania:

Kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 1340), tj. posiadać:
  • wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
       a ponadto:
  • obywatelstwo polskie,
  • umiejętność kierowania zespołem,
  • znajomość prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • umiejętność obsługi komputera,
Wymagania pożądane:
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
Dokumenty (cv, list motywacyjny, kserokopię dowodu osobistego, kopię uprawnień budowlanych, kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych i niekaralności) należy składać w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25.

Termin składania dokumentów do dnia 21.03.2016r.  (liczy się data wpływu do Inspektoratu). Szczegółowe informacje pod numerem tel (42) 637 47 33 lub winb@lodz.uw.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (14 marca 2016)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (15 marca 2016, 10:52:01)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (15 marca 2016, 11:11:09)
Zmieniono: poprawa osoby wytwarzającej informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144