2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 3/2016

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

     starszy księgowy


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.Wymiar etatu: 1
      Liczba stanowisk 1

Adres urzędu:
      90-113 Łódź , ul. Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:
      Łódź , 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25, sporadyczne uczestnictwo w wizjach lokalnych na terenie województwa łódzkiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sporządzanie planów finansowych i budżetowych w układzie tradycyjnym i zadaniowym
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
  • obsługa kasowa
  • sporządzanie list płac
  • dokonywanie internetowych płatności przelewów
  • dokonywanie rozliczeń z US i ZUS

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  Praca w siedzibie urzędu

  Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy

  Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

  wymagania niezbędne


  wykształcenie: średnie
  doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w dziale księgowości
  pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej
  • umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych
  • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

  wymagania dodatkowe

  • umiejętność analitycznego myślenia
  • doświadczenie w księgowości budżetowej
  • umiejętność pracy pod presją i w sytuacjach stresowych
  Wymagane dokumenty i oświadczenie:
  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopie świadectw pracy
  Inne dokumenty i oświadczenia:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku , gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  Termin składania dokumentów:

      05-02-2016 r.

  Miejsce składania dokumentów:
         Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
         90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
   
  Informacje dodatkowe:
        (42) 637-47-33

  Inne informacje:
        
         Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

  metryczka


  Wytworzył: Monika Marchwicka (23 stycznia 2016)
  Opublikował: Dorota Dąbrowska (25 stycznia 2016, 10:24:58)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 851