2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 12/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

ekspert
Wydział Orzeczniczo - Prawny

Wymiar etatu: 1

liczba stanowisk pracy 1 


Miejsce wykonywania pracy: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne rozwiązywanie problemowych zagadnień z zakresu Kpa i Pb
 • przygotowanie projektów interpretacji prawa z w/w zakresu
 • wsparcie gruntowną analizą przepisów Kpa i Pb podległych pracowników
 • przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków
 • zastępowanie podczas nieobecności kierowników wydziałów i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • analiza projektów budowlanych i umiejętność odczytywania rysunków budowlanych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :
niezbędne:
 • wykształcenie wyższe budowlane z uprawnieniami budowlanymi
doświadczenie zawodowe/staż pracy 5 lat stażu pracy w administracji budowlanej

pozostałe wymagania niezbędne

 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe:
 • 3 lata doświadczenia w nadzorze budowlanym
 • prawo jazdy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów :
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 27-09-2011 roku

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Inne informacje:
(0 42) 637-47-33

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (13 września 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (13 września 2011, 10:54:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2061