2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 11/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

referent
Wydział Orzeczniczo - Prawny

Wymiar etatu: 1

liczba stanowisk pracy 1 


Miejsce wykonywania pracy: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza dokumentacji
 • przygotowanie decyzji i postanowień administracyjnych
 • gromadzenie akt niezbędnych w prowadzonych postępowaniach
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi WSA
 • udział w wizjach lokalnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :
niezbędne:
 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane
pozostałe wymagania niezbędne
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych 
wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów :
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 23-09-2011 roku

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Inne informacje:
(0 42) 637-47-33

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (8 września 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (9 września 2011, 09:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665