2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 7/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor
do spraw kontroli
w Wydziale Inspekcji i Kontroli

Wymiar etatu: 1 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • znajomość prawa budowlanego i kpa
 • opracowywanie protokołów kontroli
 • tworzenie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :
niezbędne:
 • wykształcenie : średnie techniczne
pozostałe wymagania niezbędne:
 • uprawnienia budowlane
wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy
 • doświadczenie w pracy w administracji
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie posiadanych uprawnień
 • kopie  świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy
Termin składania dokumentów :
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:15-06-2011 roku

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Inne informacje:
(42) 637-47-33

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (1 czerwca 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (1 czerwca 2011, 10:16:31)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (1 czerwca 2011, 10:26:39)
Zmieniono: zmiana numeru tel.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2655