2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 5/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Inspektor
Wydział Inspekcji i Kontroli

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tworzenie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • wykonywanie kontroli i wizji lokalnych
 • pisanie protokołów z kontroli
 • opracowywanie sprawozdań i analiz
 • opracowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :
niezbędne:
 • wykształcenie średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy:
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
pozostałe wymagania niezbędne
 • uprawnienia budowlane
wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów :
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 29-04-2011 roku

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Inne informacje:
(0 42) 637-47-33

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (11 kwietnia 2011, 15:09:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1909