2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 4/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

referent
Wydział Inspekcji i Kontroli

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach i wizjach lokalnych
 • tworzenie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • tworzenie protokołów kontroli
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :
niezbędne:
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe z zakresu prawa i administracji
pozostałe wymagania niezbędne
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism
wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy
 • uprawnienia budowlane
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie świadectw pracy
Termin składania dokumentów :
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 18-04-2011 roku

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Inne informacje:
(0 42) 637-47-33

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (11 kwietnia 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (11 kwietnia 2011, 15:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1615