2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ogłoszenie 1/2011

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. warecka 3

Kandydat na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. 2007 nr 45 poz. 290 ost. zm. Dz.U. 2009 nr 64 poz. 536), w tym posiadać:

  • wykształcenie wyższe budowlane wraz z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń,
  • 5 letnie doświadczenie zawodowe,
  • umiejętność kierowanie zespołem,
  • znajomość prawa budowlanego i KPA,
  • umiejętność obsługi komputera.
Dokumenty (CV, list motywacyjny, kserokopię dowodu osobistego, kopię uprawnień budowlanych, kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności) należy składać w zamkniętej kopercie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź

Termin składania dokumentów :

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 17 stycznia 2011 roku (liczy się data wpływu do Inspektoratu)

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)

Szczegółowe informacje:
tel. (0 42) 637-47-33       e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

metryczka


Wytworzył: Monika Marchwicka-Stawiana (4 stycznia 2011)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (4 stycznia 2011, 13:19:47)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (4 stycznia 2011, 16:23:00)
Zmieniono: bez zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2686