2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Działalność orzecznicza 2009

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi wydał w 2009 roku ogółem 730 decyzji administracyjnych w tym:
decyzje wydane w I instancji w imieniu wojewody 18 szt. (ustawa o specjalnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych)
decyzje wydane w I instancji 204 szt.
decyzje wydane w II instancji 508 szt.
oraz 692 postanowienia w tym:
postanowienia wydane w I instancji 151 szt.
postanowienia wydane w II instancji 541 szt.

Od decyzji WINB w Łodzi wydanych w I instancji wniesiono 35 odwołań. 10 decyzji zostało uchylonych w trybie instancyjnym przez organ odwoławczy - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W sprawie wniesionych skarg na postanowienia lub decyzje WINB wydane w II instancji  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi  uchylił lub uznał za nieważne 103 akty.

metryczka


Wytworzył: Dorota Dąbrowska (5 maja 2010)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (5 maja 2010, 12:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6678