Właściwość powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszeniajednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

***

Art. 83.1

Do właściwosci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu
pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48 – 51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (31 lipca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (1 sierpnia 2007, 12:11:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10240