Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku

Przetargi aktualne (1)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (0)

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta

zamawiający: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/3/2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 października 2020  13:00
wynik postępowania: unieważniono w części 12, rozstrzygnięto 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

zamawiający: Wojewódzki Inspetorat Nadoru Budowlanego w Łodzi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych

zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2020
wartość: do 139 000 Euro
termin składania ofert: 8 maja 2020  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)