Ogólne informacje

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

90-113
Łódź, ul. Traugutta 25

REGON 472061020­ .................................................... NIP 725-17-13-787

tel. 0-42 637 70 28
fax 0-42 639 98 79
e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

Mapa dojazdu
Mapa dojazdu

........................................................................................................................

Godziny pracy :

Pn, Śr, Cz, Pt od godz. 8:00 do 16:00 oraz Wt od godz. 9:00 do 17:00

Interesantów przyjmuje Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego lub jego Z-ca we wtorki od godz. 14:00 do godz. 17:00
oraz inspektorzy od Pn do Pt w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

........................................................................................................................

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania ( § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46 ).

........................................................................................................................

Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być, zgodnie z art. 63 § 3a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym. Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (31 lipca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (1 sierpnia 2007, 12:29:01)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (21 stycznia 2021, 18:47:53)
Zmieniono: zmiana nr telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17451