Działalność lobbingowa


Łódź, dnia  18.01.2017r.
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
tel. 637-47-33, fax 639-98-79
 
 
 
Roczna informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
 
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wobec Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie była podejmowana działalność lobbingowa w żadnej formie, zarówno przez podmioty prowadzące zawodową działalność lobbingową, jak i podmioty niewpisane do rejestru.
 
 
 
 
                                          Łódzki Wojewódzki Inspektor
                                           Nadzoru Budowlanego
 
                                          Ilona Podwysocka

metryczka


Wytworzył: Ilona Podwysocka (18 stycznia 2017)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (18 stycznia 2017, 15:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863