2007 | 2008 | 2009 | 2010

Majątek 2009

Wartość majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 166 221,47- zł.

Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.
Składniki majątku
Wartość
1
Majątek trwały
152 221,37
1.1
Wartości niematerialne i prawne
5 634,85
1.2
Środki trwałe
146 586,52
1.2.1
Urządzenia techniczne i maszyny
42 234,35
1.2.2
Środki transportu
92 720,23
1.2.3
Inne środki trwałe
11 631,94
2
Majątek obrotowy
14 000,10
2.1
Należności i roszczenia
0,00
2.2
Środki pieniężne
14 000,10
3
Aktywa razem

166 221,47

Wartość składników majątku przedstawiono według ich wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2009 roku.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kozłowska (5 maja 2010)
Opublikował: Dorota Dąbrowska (5 maja 2010, 11:48:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5892