Strona główna

Strona główna

e
e
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź, ul. Traugutta 25
REGON 472061020­ .................................................... NIP 725-17-13-787
tel. 42  637 70 28fax 42  639 98 79e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

Godziny pracy :
Pn, Śr, Cz, od godz. 8:00 do 16:00 , Wt od godz. 9:00 do 17:00, Pt od 7:00 do 15:00

Interesantów  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje we wtorki od godz. 14:00 do godz. 17:00 oraz inspektorzy od Pn do Pt w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

UWAGA! 

Ze względu na zagrożenie w dniu 11 maja 2021 r. urząd będzie nieczynny!


W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19 - koronawirusa
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośredniego kontaktu petentów z pracownikami inspektoratu wyłącznie do sytuacji wyjątkowych, nagłej konieczności lub wystąpienia zagrożenia, na rzecz komunikacji telefonicznej, e-maliowej lub korespondencyjnej. 
Wnioski i podania można również składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl). 

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zaleceń służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań oraz unikanie dużych zbiorowisk ludzi.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się możliwość bezpośredniej obsługi petentów. Ze względy na obowiązek zachowania rygorów sanitarnych zostały ustalone szczególne zasady przyjmowanie petentów, które obowiązują na terenie inspektoratu. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich stosowanie.
Informacja o przyjęciach petentów (17kB) word

W związku z rozwojem fali epidemii koronawirusa COVID-19 oraz ze wzrostem zachorowań  Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wprowadza z dniem  22-03-2021 r. ograniczenia w zakresie przyjęć interesantów zgodnie z Zarządzeniem 8/2021 zamieszczonym poniżej. Proszę o uwzględnienie ograniczeń w planowaniu  kontaktów z tutejszym Inspektoratem.
Zarządzeniu ŁWINB (526kB) pdf

Uwaga! 
Szczepienia przeciw COVID-19 
Kliknij i dowiedz się więcej o szczepieniach

Biuletyn Informacji Publicznej
Niniejszy biuletyn został stworzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i jest prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 10, poz. 68) oraz spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Inspektoratu, proszone są o wypełnienie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz przesłanie go pocztą na adres :

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
90-113 Łódź, ul.Traugutta 25

lub faksem na numer : 42 639-98-79
lub pocztą elektroniczną na adres: winb@lodz.uw.gov.pl

wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest obowiązujący
wniosek o udostęponienie informacji publicznej (95kB) plik

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  Jacek Krzyżaniak kontakt poprzez adres e-mail iod@synergiaconsulting.pl,  telefon 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby WINB w Łodzi

<center><a href='http://kprm.gov.pl/' target='_blank'><img alt='KPRM' src='http://http://bip.lodz.winb.gov.pl/admin/bip_download.php?id=28'></a></center>
KPRM


metryczka


Wytworzył: Wojciech Turski (20 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Turski (20 czerwca 2007, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Dorota Dąbrowska (11 maja 2021, 10:20:09)
Zmieniono: komunikat

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 229210